Osteopathie

"Gezondheid is een lichaam dat beweegt"

Osteopathie is een volwaardige medische discipline waarbij functionele stoornissen, ontstaan door bewegingsverlies van om het even welk weefsel, worden vastgesteld en daarna behandeld.

Onderzoek en behandeling vinden plaats vanuit een totaalbenadering van de klacht. Daartoe wordt naast het bewegingsapparaat (beenderen, gewrichten en spieren) ook het orgaansysteem (inwendige organen met bloedvaten en lymfestelsel) en het craniosacrale systeem (schedelbotten, hersenvliezen, ruggenmergvlies en hersenvochtcirculatie) manueel onderzocht op bewegingsverlies. Het uitgangspunt hierbij is dat het lichaam een eenheid is. De drie genoemde systemen zijn daarbij onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar continu.

Een behandeling bestaat uit het herstellen van de oorspronkelijke beweeglijkheid door middel van manuele technieken.

Hierdoor wordt het natuurlijk genezingsproces gestimuleerd. Een osteopathische behandeling is geenszins gevaarlijk. Professionele osteopaten zijn opgeleid om contra-indicaties te herkennen. De technieken zijn meestal zacht. Ook de manipulaties worden zacht uitgevoerd.

Volgende klachten kunnen behandeld worden met osteopathie:

lumbalgie, cervicalgie, interscapulaire pijn, klachten na whiplash, tortiscollis of instabiliteit, acute blokkades, migraine, hoofdpijn, problematiek ter hoogte van perifere gewrichten (tenniselleboog, frozen shoulder, carpaal tunnel,…), sportletsels, enz.

Deze behandelingen worden door de ziekenfondsen niet enkel erkend maar bovendien ook gedeeltelijk terugbetaald..

De Behandeling:

Een Osteopathie behandeling duurt ongeveer 35-45 minuten en u betaald hiervoor 55€. U krijgt een aantal keer per jaar een gedeeltelijke tussenkomst van uw ziekenfonds.


Marc Lievens
Fien Asta